Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021,

Προσκυνήματα

Μονή Καλαμίου, αριστερά η διαμονή των μοναχών.