Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019,

Προσκυνήματα

Μονή Καλαμίου, αριστερά η διαμονή των μοναχών.