Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020,

Προσκυνήματα

Μονή Καλαμίου, αριστερά η διαμονή των μοναχών.