Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019,

Προσκυνήματα

Αγιοθανάσης, βόρεια πλευρά.