Κυριακή, 16 Μαΐου 2021,

ΜΗΝΑΣ: Σεπτέμβριος 2014

ΜΗΝΑΣ: Νοέμβριος 2018

Ένας ατσιχωλίτης αρχιτέκτων

Κώστας I. Παπαθεοδώρου και η Αγία Φωτεινή Μαντινείας, βλ. δένδρο… Αν δεν έχουν γραφεί και γραφεί για την εν Μαντινεία Αγία Φωτεινή, ένα σωρό κείμενα, άλλα υπέρ κι άλλα κατά, δεκαετίες τρείς και τόσο. “Αριστούργημα” ο ένας, “έκτρωμα” ο άλλος… Πάντα τον ήξερα, τον Κώστα Παπαθεοδώρου, από εκείνα τα χρόνια,