Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021,

ΘΕΜΑ: Λειτουργία

Όροι χρήσης

Κάθε χρήστης του διαδικτύου που επιθυμεί να εγγραφεί ως χρήστης / συνεργάτης του ιστοτόπου του Συλλόγου Ατσιχωλιτών https://www.atsicholos.gr/ (στο εξής Ιστότοπος, Χρήστης / Συνεργάτης), αποδέχεται αυτομάτως τους όρους χρήσης. Ο Χρήστης / Συνεργάτης μπορεί να απολαμβάνει τα προνόμια του Ιστοτόπου αφού συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής και πιστοποιηθεί από τον Σύλλογο η εγγραφή του. Υποχρεώσεις

Περί του ιστοτόπου

Από 1η Σεπτεμβρίου 2014, λειτουργεί η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ατσιχωλιτών, με τη νέα και πιο εύχρηστη διεύθυνση και με το επίσημο λατινικό όνομα του χωριού, https://www.atsicholos.gr/. Ο ιστότοπος, εκτός των άλλων, διαθέτει τώρα ένα πιο εύχρηστο άλμπουμ φωτογραφιών (βλ. Άλμπουμ) «τραπέζι» ζωντανής συζήτησης μεταξύ των επισκεπτών (βλ. Συζήτηση), τον συνημμένο ιστότοπο