Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019,

ΑΡΧΕΙΟ: 2014 - 2019

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά, αναφορές και εκτυπώσεις κτλ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1790)* ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου, Θεοδώρου, Γεωργίου (1795)** ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη, ‛‛Γαλάνη’’ (1825)* Πιθανολογείται σχέση αδελφών, ως εχόντων πρωτοτόκους

ΜΕΡΓΟΥΠΗ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά κτλ. ΜΕΡΓΟΥΠΗ Κωνσταντίνου, Αθανασίου, ‛‛Σταβαρά’’ (1825)* ΜΕΡΓΟΥΠΗ Φωτίου, Αθανασίου ‛‛Ζαΐμη’’, ‛‛Γερομιχάλη’’ (1835)* ΜΕΡΓΟΥΠΗ Παναγιώτη ‛‛Σιγαλού’’, ‛‛Σιγαλόγιαννη’’ (1840)* Με διασταύρωση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχείων Μητρώου και εκλογικού καταλόγου

ΛΙΑΠΗ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά, αναφορές και εκτυπώσεις κτλ. ΛΙΑΠΗ Γεωργίου, ‛‛Λιαποθανάση’’, ‛‛Παναγιωτάκη’’ (1830) Πιθανολογείται σχέση αδελφών μεταξύ του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830) και τριών θηλέων αδελφών (;) Λιάπη, ως εχόντων πρωτότοκο

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά κτλ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου, Ιωάννη, ‛‛Λύκου’’ (1820) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Αποστόλου, Λάμπρου, ‛‛Αποστολάκου’’ (1825) Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει άμεση συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων.

ΛΑΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά κτλ. ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Ξούρα’’ (1820) ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, Γεωργίου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835)* ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)* Εκ των ονομάτων των απογόνων, συμπεραίνεται στενή συγγενική σχέση μεταξύ

ΛΑΒΔΙΩΤΗ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά κτλ. ΛΑΒΔΙΩΤΗ Πανάγου, Ιωάννη, Νικολάου ‛‛Μπέκου’’ (1820) Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά, αναφορές και εκτυπώσεις κτλ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Δημητρίου, ‛‛Ζούπα’’ (1865) Καταγωγή εξ Ελληνικού. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά, αναφορές και εκτυπώσεις κτλ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, Αντωνίου, ‛‛Κουτσιούκου’’ (1800) Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή

ΚΟΚΚΟΡΗ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά κτλ. ΚΟΚΚΟΡΗ Βασιλείου, Ιωάννη ‛‛Κοκορόγιαννη’’ (1835) Το μαγαζί του Κόκκορη και της Κοκκορίνας, Παναγούλας Ι. Τσουτσάνη, συζ. Βασιλείου Κόκκορη και της κόρης τους Αφροδίτης, συζ. Βασιλείου

ΚΑΝΙΣΤΡΑ

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στη σελίδα με το διάγραμμά του, στην οποία θα ’βρείτε και άλλες επιλογές με ενδιαφέροντα στοιχεία, αναζήτηση προσώπων, στατιστικά κτλ. ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ιωάννη, ‛‛Κοτσιώνη’’ (1825)ΚΑΝΙΣΤΡΑ Βασιλείου, ‛‛Βασιλάρα’’ (1835)*ΚΑΝΙΣΤΡΑ Αθανασίου, ‛‛Μπαλάση’’ (1855) Σημειώνεται σχέση αδελφών μεταξύ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ‛‛Βασιλάρα’’ (1835) και Κάνιστρα Βελιώτας, η