ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ζέρβα’’ (1840)

Interactive tree of Γεώργιος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...