ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Από τον 18ο αιώνα έως σήμερα - Γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Τεκμηρίωση

Στατιστικά στοιχεία (1566-1896)

Πηγή: Σοφoκλής Δημητρακόπουλος, Περιοδικό «Αγιος Γρηγόριος ο Ε΄», τεύχος 4, Αθήνα 2011.

Κάτοικοι και οικογένειες

1566: 57 οικογένειες
1700: 24 οικογένειες
1815: 15 οικογένειες
1829: 195 κάτοικοι
1834: 38 οικογένειες
1837: 214 κάτοικοι

1849: 274 κάτοικοι
1851: 242 κάτοικοι
1853: 51 οικογένειες
1861: 254 κάτοικοι
1879: 302 κάτοικοι
1896: 329 κάτοικοι

Γνωστοί ιερείς (1460 – 1835)

Εφημέριοι Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου:
Ιωάννης Λασπούτας (1460),
Παναγιώτης … (1620),
Αναστάσης … (1619 – 1631),
Δήμος … (1631)
Θεόδωρος Γαϊτανάρης (1821 – 1835)

Επιπροσθέτως, περί του Ιερέως Θεοδώρου Γαϊτανάρου, γνωρίζουμε, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Φ. 58.4), ότι χαρακτηρίζεται από τους εγκριτοτέρους στον γορτυνιακό χώρο. Ως αρχηγός ιδίου πολεμικού σώματος, συμμετέσχε σε πολλές αναμετρήσεις με τον εχθρό. Για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα του απενεμήθη το Αργυρό Αριστείο Ανδρείας. Ήταν η πλέον σημαντική προσωπικότητα του Ατσιχώλου κατά την προεπαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο. Διαδραμάτισε δέ ιδιαίτερο ρόλο κατά την διάλυση της Μονής Καλαμίου. Απόγονός του, προφανώς παπα-Θεόδωρος Γαϊτανάρης, δημιούργησε τον κλάδο Παπαθεοδώρου.

Εφημέριοι Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου (1833- 198...)

Νικόλαος Λάλος (1833 – 1879). Δημιουργός, κατά τα ως άνω, του κλάδου Παπανικολάου.
Ιωάννης Τσουτσάνης (1833 – 1887),
Γρηγόριος Παπαδημητρακόπουλος, Ιερομόναχος (1835),
Παναγιώτης Τσουτσάνης (1887 – 1931)*,
Δημήτριος Κάνιστρας (193... – 198...). Τελευταίος Ατσιχωλίτης Εφημέριος.

* Πιθανότερο, Ιωάννης Τσουτσάνης, βλ. γενεαλογικό κλάδο ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ Νικήτα, Ιερέως (1820).