ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ...

Γενεαλογικοί κλάδοι

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1790)*      
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου, Θεοδώρου, Γεωργίου (1795)**      
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη, ‛‛Γαλάνη’’ (1825)*      

Πιθανολογείται σχέση αδελφών, ως εχόντων πρωτοτόκους υιούς με το ίδιο όνομα, μεταξύ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1790) και ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου (1795). Και για τον ίδιο λόγο, μεταξύ ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη (1825) και Θεοδώρου Μπερτζελέτου (1844), υιού του Δημητρίου.

Kλάδοι εξ Αγχιστείας:

ΤΣΙΜΠΟΚΑ Παναγιώτη (1887) ΘΕΟΧΑΡΗ Χαράλαμπου (1920)

Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Πρόσωπα

Οι αδελφοί Παναγιώτης, επονομαζόμενος Νιάνιαρης, και Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτοι του Αναστασίου υπήρξαν εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Ο Παναγιώτης Μπερτζελέτος, γεννηθείς το 1882, επονομαζόμενος ‛‛Νιάνιαρης’’, θεωρείται ότι υπήρξε πρώτος Πρόεδρος της Αδελφότητος, λέγεται ωστόσο ότι πιθανόν πρώτος Πρόεδρος ανέλαβε ο αδελφός του Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτος. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κόρη του Παναγιώτη Μπερτζελέτου ‛‛Νιάνιαρη’’, μετά του συζύγου της το επώνυμο Τζάκος, έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, βλ. ανωτέρω, στη γραμμή επιλογών, Επώνυμα... Ο γενεαλογικός κλάδος του ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Παναγώτη (1800) είναι η καταγραφή μας με την δεύτερη παλαιότερη χρονολογία.