ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΙΑΠΗ...

Γενεαλογικός κλάδος

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

ΛΙΑΠΗ Γεωργίου, ‛‛Λιαποθανάση’’, ‛‛Παναγιωτάκη’’ (1830)      

Πιθανολογείται σχέση αδελφών μεταξύ του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830) και τριών θηλέων αδελφών (;) Λιάπη, ως εχόντων πρωτότοκο υιό και δευτερoτόκους (βλ. δένδρα συζύγων) αντιστοίχως. Βλ. κατωτέρω Πρόσωπα...

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Πρόσωπα

Αθηνά Λιάπη, σύζυγος Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου (Τσιαβλή), Αφροδίτη Λιάπη, σύζυγος Αθανασίου Βασ. Κόκκορη, Πολυτίμη Λιάπη, σύζυγος Γεωργίου Αθ. Τσουτσάνη (Ντούρα), (βλ. δένδρα), αδελφές (;), γεννηθείσες μεταξύ 1860 και 1880. Κόρες του Λιάπη Παναγιώτη (1830;), αδελφού του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830), βλ δένδρα.