ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΑΛΟΥ...

Γενεαλογικοί κλάδοι

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Ξούρα’’ (1820)      
ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, Γεωργίου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835)*      
ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)*      

Εκ των ονομάτων των απογόνων, συμπεραίνεται στενή συγγενική σχέση μεταξύ ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835) και ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845).

Πρόσωπα

Κωνσταντίνος Π. Λάλος, φωτογραφία επάνω, Ξούρας. Διετέλεσε δάσκαλος του χωριού επί πολλά έτη.

Ιωάννης Ν. Λάλος, Πρόεδρος της Κοινότητος, φωτογραφία εδώ.

Σημειώσεις

ΛΑΛΟΣ Ιωάννης (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω υλικό (στοιχεία, φωτογραφίες κτλ.) για το εν λόγω γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, βλ. ανωτέρω, στη γραμμή επιλογών, Επώνυμα...