ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΑΝΙΣΤΡΑ...

Γενεαλογικοί κλάδοι

Επιλέξτε κατωτέρω τον γενεαλογικό κλάδο που σας ενδιαφέρει. Παραπέμπει στο διάγραμμά του. Εκεί, στη γραμμή επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, έχετε στη διάθεσή σας διάφορες επιλογές και στοιχεία, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, εκτυπώσεις κτλ. Το πεντάγραμμο εικονίδιο δεξιά του κλάδου ανοίγει από εδώ τον ονομαστικό κατάλογο των προσώπων που ανήκουν σ' αυτόν.

ΚΑΝΙΣΤΡΑ Ιωάννη, ‛‛Κοτσιώνη’’ (1825)      
ΚΑΝΙΣΤΡΑ Βασιλείου, ‛‛Βασιλάρα’’ (1835)*      
ΚΑΝΙΣΤΡΑ Αθανασίου, ‛‛Μπαλάση’’ (1855)      

Σημειώνεται σχέση αδελφών μεταξύ ΚΑΝΙΣΤΡΑ ‛‛Βασιλάρα’’ (1835) και Κάνιστρα Βελιώτας, η οποία ενυμφεύθη τον Ιωάννη Θανή καταγόμενον από τη Στεμνίτσα, χηρεύσασα δέ ενυμφεύθη εκ νέου τον Γεώργιο ΣΚΟΥΡΛΑ, βλ. δένδρο. Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει άμεση συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων.

Kλάδοι εξ Αγχιστείας:

ΜΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (1870)
ΚΑΨΙΜΑΛΗ ΗΛΙΑ (1910)
ΠΑΣΧΟΥ Αντωνίου (1910)

Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Πρόσωπα

Δημήτριος Ι. Κάνιστρας, Ιερεύς, φωτογραφία επάνω. Εφημέριος του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου, ο τελευταίος Ατσιχωλίτης παπάς του χωριού. Φωτογραφίες κάτω:

1. Ηλίας Καψιμάλης του Ηλία. Ενεργό μέλος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών επί σειρά ετών, Πρόεδρος του Δ.Σ. (2013 - 2017).
2. Δήμητρα Ι. Κάνιστρα, σύζ. Καψιμάλη Ηλία. Με τη δασκάλα του χωριού Γεωργία Μητροπούλου, σύζυγο του υιού της Ηλία.
3. Αντώνιος Πάσχος + Βασιλική (Βάσω) Κάνιστρα, δίπλα από το τζάκι.

Θάνος Χρ. Κάνιστρας. Δημοσιογράφος, σεναριογράφος και παραγωγός μιάς από τις μακροβιότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, Μεθοριακός σταθμός (1974-1981).

Θάνος Χρ. Κάνιστρας. Δημοσιογράφος, σεναριογράφος και παραγωγός μιάς από τις μακροβιότερες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης, Μεθοριακός σταθμός (1974-1981).

Χρήστος Κάνιστρας και Παναγιώτης Κάνιστρας του Αθανασίου. Τα ονοματεπώνυμά τους αναφέρονται μεταξύ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906).

‛‛Γιωργάκης’’ και ‛‛Γιωργάκενα’’

Στο Μητρώο Αρρένων είναι εγγγραμμένοι:
- Κάνιστρας Δημήτριος του Γεωργίου, γεννηθείς το 1882, και
- Κάνιστρας Χρήστος του Γεωργίου, γεννηθείς το 1886.
Προφανώς αδελφοί, οι οποίοι όμως δεν μπορεί να είναι υιοί του Κάνιστρα Γεωργίου του Βασιλείου, γεννηθέντος το 1868, ωστόσο κατά μαρτυρίες είναι ανηψιοί του. Ο Κάνιστρας Χρήστος ενυμφεύθη την Τσουτσάνη Ουρανία (πρώτος γάμος της), αδελφή του ‛‛Παπαδομήτσιου’’, βλ. κλάδο, η οποία κατείχε την γνωστή οικία της ‛‛Γιωργάκενας’’, παραπλεύρως του Αγιοθανάση. Άρα ο πατέρας του μπορεί να ήταν ο ‛‛Γιωργάκης’’.

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένος και ο Κάνιστρας Δημήτριος του Γεωργίου, ετών 38, γεωργός. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

/home/atsichol/public_html/genealogy/app/Statement.php:85 SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'atsichol_db.visitors_posts' doesn't exist #0 /app/Statement.php:85 PDOException("SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'atsichol_db.visitors_posts' doesn't exist") #1 /app/Statement.php:135 execute() #2 /addons.php:282 fetchAll()