ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ
Γενεαλογικά δένδρα

Προλεγόμενα

Ο γενεαλογικός ιστότοπος του Συλλόγου Ατσιχωλιτών «Ο Άγιος Αθανάσιος» περιλαμβάνει εικοσιέξι (26) βασικά γενεαλογικά δένδρα, αντιστοιχούμενα στα συναντώμενα στον Ατσίχωλο επώνυμα, από τα τέλη 18ου αιώνα, καθώς και δέκα (10) τον αριθμό επώνυμα αντιστοιχούμενα σε γενεαλογικούς κλάδους μή Ατσιχωλιτών που ενυμφεύθησαν θυγατέρες Ατσιχωλιτών και εγκαταστάθηκαν στο χωριό. Έχουν καταγραφεί εξήντα (60) οικογενειακοί κλάδοι, επτακόσιες (700) οικογένειες και περίπου δύο χιλιάδες (2.000) άτομα. Η καταγραφή συνεχίζεται. Αναζητούνται Ατσιχωλίτες και Ατσιχωλίτισσες όπου γής…

Ύπανδρη θυγατέρα, μετά του συζύγου και των τέκνων της, εντάσσεται και αναζητείται στο οικογενειακό δένδρο και κλάδο του συζύγου της, εφ΄ όσον πρόκειται περί Ατσιχωλίτη. Εντάσσονται σε ιδιαίτερο οικογενειακό κλάδο ύπανδρες θυγατέρες με μη Ατσιχωλίτες, εφ΄ όσον διαθέτουμε ικανά στοιχεία προς τούτο.

Σχετικά: Έγγραφα, Στατιστικά, Επαγγέλματα, Επώνυμα και τοπωνύμια, βλ. ανωτέρω, στη γραμμή επιλογών, Τεκμηρίωση.

Πηγές και ευχαριστίες

Η καταγραφή, πέραν των μαρτυριών υπερηλίκων συμπατριωτών μας και άλλων πηγών, στηρίζεται στο Μητρώο Αρρένων της Κοινότητος, με εγγραφές από το 1840 έως και το 1950, το οποίο βρίσκεται στη διάθεση της Διαχείρισης, καθώς και σε εκλογικό κατάλογο του Δήμου Γόρτυνος του 19ου αιώνα (1865).

Ευχαριστούμε τον Ταμία του Συλλόγου κ. Γιάννη Γιαννακόπουλο, Ατσιχωλίτη εξ αγχιστείας, του οποίου οι πολύχρονες έρευνες και τα οικογενειακά διαγράμματα υπήρξαν η αφετηρία. Καθώς και τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητος κ. Γιάννη Ν. Λάλο, για τις πολύτιμες «ληξιαρχικές» πληροφορίες του.

Ευχαριστούμε, τέλος, την κυρία Φωτεινή Χρ. Μεργούπη, το γένος Δρακοπούλου, στην αγέραστη μνήμη της οποίας κάθε φορά καταφεύγουμε, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε ή να αντλήσουμε στοιχεία για πρόσωπα και οικογενειακά «παρασκήνια» κοντά ενός αιώνα ζωής και όσα της παρέδωσαν οι προγενέστεροι.

Παράκληση

Πολλά από τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα είναι ελλιπή ή κατά προσέγγιση. Κυρίως, ηλικίες θηλέων, ονόματα ή επώνυμα προσώπων εξ αγχιστείας, των οποίων γνωρίζουμε μόνο τη συγγενική σχέση, στοιχεία νεώτερων συμπατριωτών μας, που δεν είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο Αρρένων, το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας (έως το 1950), φωτογραφίες ή έγγραφα κτλ.

Εφ' όσον έχετε τη διάθεση και το υλικό, θα εκτιμούσαμε επ' αυτού τη συνεργασία σας. Είναι απλό και εύκολο, με ηλεκτρονικό μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Οδηγίες χρήσης

Επιλέξτε παραπλεύρως, ή από τη γραμμή επιλογών στην κορυφή της σελίδας, Δένδρα, το δένδρο (επώνυμο) που σας ενδιαφέρει. Θα ανοίξει η εισαγωγική σελίδα του δένδρου. Από εκεί, ή από τη γραμμή επιλογών, Κλάδοι, επιλέγετε τον γενεαλογικό κλάδο τον οποίο σκοπεύετε να περιηγηθείτε. Παραπέμπει στο διάγραμμά του και σε μια σειρά επιλογών, στην κορυφή της σελίδας, όπως καταλόγους, αναζήτηση συγγενειών και προσώπων, καταστάσεις προς εκτύπωση, τεκμήρια κτλ. Επιπροσθέτως, έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε ό,τι σας ενδιαφέρει επιλέγοντας το εικονίδιο του εκτυπωτή.