ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ταχυδρ. διεύθυνση: Σύλλογος Ατσιχωλιτών «Ο Άγιος Αθανάσιος», Σαπφούς 18, 105 53 Αθήνα - Τηλ. 6945232361.

Ηλεκτρ. διεύθυνση - Email Δ.Σ.: gian_jian@yahoo.gr - Διαχειριστή ιστοτόπου: webmaster@atsicholos.gr.