ΑΛΜΠΟΥΜ: Ι. Μονή Προδρόμου

Βλ. άρθρο...
Εκτύπωση Η ιστορική θύρα του μοναστηριού. Εκτύπωση Εκτύπωση Εκτύπωση Στο βάθος, ο Ατσίχωλος... Εκτύπωση Εκτύπωση Εκτύπωση Εκτύπωση Εκτύπωση