Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Σκουρλάς Αναστάσιος, τηλ. 6936575031, 2104970673,
Αντιπρόεδρος: Τσουτσάνης Θεόδωρος του Γεωργίου, τηλ. 6945802517, 2104925278,
Γεν. Γραμματέας: Σεΐζη Αθηνά, τηλ. 6946268743, 2105765458,
Ταμίας: Γιαννακόπουλος Ιωάννης, τηλ. 6945258770, 2107796138,
Μέλη: Τσουτσάνη Μαρία, τηλ. 6976744627, 2105786905,
Μεργούπη Άννα, τηλ. 6946630875, 2108310539,
Αλεξίου Γεώργιος, τηλ. 6978496792, 2105447821.

Αρχαιρεσίες 28.5.2017 – Συγκρότηση 30.5.2017 – Βλ. προηγούμενα Δ.Σ. – E.E.

Έδρα: Σαπφούς 18, 105 53 Αθήνα, Τηλ. 6945232361. Ηλεκτρονική διεύθυνση: gian_jian@yahoo.gr.

Συνδρομές ή εμβάσματα στον λογαριασμό:
Σύλλογος Ατσιχωλιτών «Ο Άγιος Αθανάσιος»
IBAN: GR3801720570005057063206873
Τράπεζα Πειραιώς

Εξελεγκτική Επιτροπή: Θεοδωροπούλου Σταυρούλα, Δρακόπουλος Αργύριος.

Πρόσφατα σχόλια