Έργα στον Ατσίχωλο

Aπό το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Μεγαλόπολης 2015, για τον Ατσίχωλο έχουν προγραμματιστεί τα εξής έργα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Γορτυνία» (φ. 332, Μάιος 2015, αναδημοσίευση «Νέα Μεγαλοπόλεως»):
– Συντήρηση πηγής Μάρκου και επισκευή φρεατίων, 5.000€.
– Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ξενώνα Ατσιχώλου, 7.200€.
– Τσιμεντοστρώσεις Ατσιχώλου, 7.000€.

Πληροφορηθήκαμε δέ ότι για την αποκατάσταση της βατότητας του δρόμου προς την Μονή  Καλαμίου και των ζημιών που έχουν προκληθεί εκεί συνεπεία της κακοκαιρίας, έγινε απ’ ευθείας ανέθεση απο το Δήμο στον εργολάβο Π. Κωστόπουλο, με  ύφος δαπάνης 12.000€. Ενώ, γίνονται προσπάθειες για τη συντήρηση του Γεφυριού Κόκκορη, μετά τη διάβρωση που έχουν υποστεί τα θεμέλιά του.

Πρόσφατα σχόλια