Πρόσκληση – Έκκληση

Το 2019, που ανατέλλει σε λίγο, ο Σύλλογος μας θα διανύει τα 113 χρόνια ζωής και δράσης. Σε όλη αυτήν την μακρά περίοδο, οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο χωριό μας είναι ανεκτίμητες από πάσης απόψεως. Είναι γνωστές σε όλους μας και θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να τις απαριθμήσουμε. Εκείνο που μένει είναι ότι παρέμεινε ζωντανός και ενεργός, διαχρονικώς, με πολλές δυσκολίες και προβλήματα, χάριν της αγάπης και του ενδιαφέροντος που δείχνουμε όλοι μας ανεξαιρέτως.

Το ενδιαφέρον αυτό εκφράζεται ποικιλοτρόπως, συνίσταται σε οικονομική συνδρομή και βοήθεια, συνίσταται σε συνεισφορά εποικοδομητικών ιδεών, συνίσταται ακόμη και σε εθελοντική εργασία. Αν μειωθεί, ελαχιστοποιηθεί και τελικά τερματίσει το ενδιαφέρον στο οποίο αναφερόμαστε, θα τερματιστεί και ο βίος του Συλλόγου. Αυτό , πιστεύουμε ακράδαντα, το απευχόμεθα όλοι.

Αντιθέτως, πιστεύουμε ότι για να συνεχίσει να υπάρχει ο Σύλλογος μας και να προσφέρει πράγματα στο χωριό είναι δική μας θέληση και δύναμη. Εμείς και μόνο εμείς αποφασίζουμε για την ύπαρξη μας. Στην παρούσα περίοδο, λόγω κυρίως της λαίλαπας της οικονομικής κρίσης, όλοι έχουμε πολλές δυσκολίες, όλοι έχουμε προβλήματα να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Επόμενο λοιπόν και ο Σύλλογος να αντιμετωπίζει ανάλογες δυσκολίες. Δωρητές και ευεργέτες, όπως παλιότερα, δεν υπάρχουν πλέον, χάριν των οποίων ο Σύλλογος μας πραγματοποίησε τα μεγάλα έργα του και προς τους οποίους οφείλουμε και αποδίδουμε παντοτινή ευγνωμοσύνη.

Αυτό έχει εκλείψει , για αυτό ο Σύλλογος απευθύνει πρόσκληση – έκκληση προς όλους να στηρίξουμε όλοι μαζί οικονομικά τις προσπάθειες που καταβάλλονται.
Μόνοι μας δεν μπορούμε και για να χρησιμοποιήσουμε το σύνθημα της εποχής που αποδίδει και προσφέρει ποικιλοτρόπως, λέμε ότι «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ». Εμείς δεν ζητούμε, ούτε θα ζητήσουμε πότε από κανέναν προσωπικώς οτιδήποτε. Αυτό εξαρτάται από την συνείδηση του καθενός.

Όλα τα μέλη του Δ/Σ θα είναι στην διάθεση σας να προσφέρετε το ελάχιστο και ο αριθμός λογαριασμού του Συλλόγου είναι GR3801720570005057063206873 ( Τράπεζα Πειραιώς) να προσφέρετε το περισσότερο και μην ξεχνάμε «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Από το το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Πρόσφατα σχόλια