Στατιστικά στοιχεία (1566-1896)

Πηγή: Σοφoκλής Δημητρακόπουλος, Περιοδικό «Αγιος Γρηγόριος ο Ε΄», τεύχος 4, Αθήνα 2011.

1566: 57 οικογένειες

1700: 24 οικογένειες

1815: 15 οικογένειες

1829: 195 κάτοικοι

1834: 38 οικογένειες

1837: 214 κάτοικοι

1849: 274 κάτοικοι

1851: 242 κάτοικοι

1853: 51 οικογένειες

1861: 254 κάτοικοι

1879: 302 κάτοικοι

1896: 329 κάτοικοι

Εφημέριοι (1460 – 1931)

Γνωστοί ιερείς, εφημέριοι Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Ατσιχώλου:

Ιωάννης Λασπούτας (1460),
Παναγιώτης … (1620),
Αναστάσης … (1619 – 1631),
Δήμος … (1631).

Θεόδωρος Γαϊτανάρης (1821 – 1835). Επιπροσθέτως, περί αυτού γνωρίζουμε, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Φ. 58.4), ότι χαρακτηρίζεται από τους εγκριτοτέρους στον γορτυνιακό χώρο. Ως αρχηγός ιδίου πολεμικού σώματος, συμμετέσχε σε πολλές αναμετρήσεις με τον εχθρό. Για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα του απενεμήθη το Αργυρό Αριστείο Ανδρείας. Ήταν η πλέον σημαντική προσωπικότητα του Ατσιχώλου κατά την προεπαναστατική και μετεπαναστατική περίοδο. Διαδραμάτισε δέ ιδιαίτερο ρόλο κατά την διάλυση της Μονής Καλαμίου. Απόγονός του, προφανώς παπα-Θεόδωρος Γαϊτανάρης, δημιούργησε τον κλάδο Παπαθεοδώρου.

Νικόλαος Λάλος (1833 – 1879). Δημιουργός, κατά τον προαναφερόμενο τρόπο, του κλάδου Παπανικολάου.

Ιωάννης Τσουτσάνης (1833 – 1887),
Γρηγόριος Παπαδημητρακόπουλος, Ιερομόναχος (1835),
Παναγιώτης Τσουτσάνης (1887 – 1931).

Πρόσφατα σχόλια