Δασικοί χάρτες Ατσιχώλου

Στις 3.2.2017 αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες της Αρκαδίας, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο Ατσίχωλος. Οι ιδιοκήτες αγροτεμαχίων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου (επιλέξτε ΝΟΜΟΣ: ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΟΤΑ: ΑΤΣΙΧΟΛΟΥ, Μετάβαση), για να διαπιστώσετε εάν η ιδιοκτησία σας έχει χαρακτηρισθεί ως δασική έκταση και η οποία σημειώνεται με πράσινο χρώμα. Εάν υπάρχει αντίρρηση, μπορεί να υποβληθεί μέχρι 13.4.2017 ηλεκτρονικά, μαζί με ένα παράβολο, ανάλογα με τη αμφισβητούμενη έκταση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση του Κτηματολογίου ή τη Διεύθυνση Δασών Αρκαδίας, Πλ. Κολοκοτρώνη 22, Τρίπολη.

ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Καλαμάτα

Πρόσφατα σχόλια