ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Όποιος επιθυμεί μπορεί να εγγραφεί ως χρήστης / συνεργάτης του ιστοτόπου (Εγγραφή), και αφού πιστοποιηθεί η εγγραφή του από τον Σύλλλογο, μπορεί να συνδεθεί (Σύνδεση) και να δημοσιεύει σελίδες, φωτογραφίες κτλ. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες / συνεργάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στο αρχειακό υλικό του ιστοτόπου (βλ. Αρχεία > Οργάνωση αρχείων).

Οδηγίες δημοσίευσης

Από τους εγγεγραμμένους χρήστες / συνεργάτες του ιστοτόπου, ακολουθούνται τα εξής βήματα:

1. Σύνδεση.

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ > Νέο άρθρο.

3. Αντικατάσταση του … με τον επιθυμητό τίτλο.

4. Η ημερομηνία ανάρτησης εισάγεται αυτομάτως.

5. Κατηγορίες > Επιλογή της επιθυμητής κατηγορίας.

6. Προσθήκη πολυμέσων (φωτογραφιών κτλ.), εφ΄ όσον είναι επιθυμητή.

7. Ενημέρωση της σελίδας.

8. Μετά την πρώτη αποθήκευση, η σελίδα βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας. Αφού γίνουν πιθανές διορθώσεις, η σελίδα επαναποθηκεύεται, ενώ είναι δυνατή η Προεπισκόπηση αλλαγών.

Αναρτητές

Πληροφορίες (εφ όσον το επιτρέπουν) για τους χρήστες και τους φίλους που δημοσιεύουν σελίδες, βλ. σχετική ένδειξη στο υποσέλιδο κάθε άρθρου, π.χ. Δημοσιεύθηκε… από Διαχείριση ιστοτόπου.

Εκτύπωση άρθρων

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των άρθρων. Στην κορυφή και στο υποσέλιδο κάθε άρθρου, το εικονίδιο του εκτυπωτή και η ένδειξη Εκτύπωση παραπέμπουν στην προεπισκόπηση εκτύπωσης και εν συνεχεία στην εκτύπωση του άρθρου.

Πρόσφατα σχόλια