ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...