ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημητρίου (1820)

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...