ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Χαράλαμπου, ‛‛Μαστοράκου’’ (1855)

1910

Name