ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Νικολάου, ‛‛Γηρουτονικολή’’, ‛‛Σαντάσκη’’ (1860)
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 
Βασίλειος ΤΣΑΠΑΣ, 1910, Κλάδος ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Νικολάου, ‛‛Γηρουτονικολή’’, ‛‛Σαντάσκη’’ (1860)© Σύλλογος Ατσιχωλιτών, http://www.atsicholos.gr/genealogy/ - 27.07.2017

Βασίλειος ΤΣΑΠΑΣ

Ονοματεπώνυμο
Βασίλειος ΤΣΑΠΑΣ

Όνομα:

Βασίλειος

Επώνυμο:

ΤΣΑΠΑΣ
Σημείωση: Καταγόμενος εκ Δημητσάνης
Οικογένεια με Μαγδαληνή Γαϊτανάρη
εγώ
Σύζυγος
Γάμος:
υιός
1 χρόνος
υιός
1 χρόνος
θυγατέρα
1 χρόνος
θυγατέρα

Γέννηση 1910

ΓάμοςΜαγδαληνή Γαϊτανάρη Ναι

Birth of a son
#1
Ιωάννης Τσάπας
1940 (Ηλικία 30)

Birth of a son
#2
Γεώργιος Τσάπας
1940 (Ηλικία 30)

Birth of a daughter
#3
Ελένη Τσάπα
1940 (Ηλικία 30)

Birth of a daughter
#4
Πολυξένη Τσάπα
1940 (Ηλικία 30)

ΘάνατοςΝαι

Όνομα

Καταγόμενος εκ Δημητσάνης