ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)

1880

Name