ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Αθανασίου, Αργυρίου, ‛‛Καλόγερου’’ (1830)

1840

Name