ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Τριαντ., Κων., Βασιλείου, ‛‛Παντία’’ (1825)

Δρακοπούλου1940

Name
Δρακοπούλου
Surname
Δρακοπούλου