Επισκέψεις 174
ΔΕΝΔΡΟ: ΛΑΒΔΙΩΤΗ...

Χαρίλαος Λαβδιώτης. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1970-1972).

Σημειώσεις

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες και υλικό (φωτογραφίες κτλ.) για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο, πλην ίσως της παραδεδομένης άποψης ότι κατάγεται από το Λάβδα Ηλείας. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα τριών γενεών ΛΑΒΔΙΩΤΗ

ΛΑΒΔΙΩΤΗ Πανάγου, Ιωάννη, Νικολάου ‛‛Μπέκου’’ (1820)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Λαβδιώτης Νικόλαος
‛‛Μπέκος’’

+Θωμοπούλου Ασημίνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.