Επισκέψεις 289
ΔΕΝΔΡΟ: ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ...

Νικόλαος Γ. Γαϊτανάρης. Ευεργέτης του χωριού.... Εν έτει 2000, οικειοθελώς και αυτοβούλως, παρουσιάστηκε ο μεγάλος ευεργέτης Νικόλαος Γ. Γαϊτανάρης, ο οποίος προσφέρθηκε δαπάναις του, να αποπερατώσει το έργο αναστύλωσης των κελιών της Ι. Μονής Καλαμίου. Με πρωτοβουλία του Νικ. Γαϊτανάρη, από το 1995, άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια πλήρους αποκαταστάσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2004, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε και η αγιογράφηση. Δεν είναι μόνο αυτή η προσφορά του… Ο Σύλλογος Ατσιχωλιτών βράβευσε τον ευεργέτη Νίκο Γαϊτανάρη για το ήθος του και τα εκατομμύρια των προσφορών του. Ο Γαϊτανάρης ο Νίκος και η γυναίκα του η κυρία Ελένη αξίζουνε πολλά. Μακάρι όλοι οι τόποι να είχαν σαν αυτούς. Καλά που υπάρχουν και οι σύλλογοι και τιμούν εκείνους που διακρίνονται για το ήθος και την προσφορά τους στον τόπο που τους γέννησε... Βλ. σχετική σελίδα στον ιστότοπο του χωριού...

Σημειώσεις

Μαγδαληνή, ‛‛Μαγδάλω’’, Τσάπα, προγονή του Γεωργίου Ν. Γαϊτανάρη, ‛‛Σαντάσκη’’, θυγατέρα του Παναγιώτη (;) Ν. Παπανικολάου (βλ. δένδρο), του οποίου η σύζυγος ως χήρα ενυμφεύθη τον πρώτο και έλαβε το επώνυμό του.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Ο γενεαλογικός κλάδος του ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Παναγώτη (1795), για τον οποίο δυστυχώς δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, είναι από τις καταγραφές μας με τη δεύτερη παλαιότερη χρονολογία. Βλ. και Ιστορικά, Εφημέριοι (1460 - 1900).

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι οι εξής:
- Γαϊτανάρης Γεώργιος του Ιωάννη, ετών 35, γεωργός,
- Γαϊτανάρης Δημήτριος του Γιαννάκη, ετών 28, μπαλωματής.
Στο Μητρώο Αρρένων είναι εγγεγραμμένοι και οι εξής:
- Γαϊτανάρης Νικόλαος του Νικολάου, γεννηθείς το 1868,
- Γαϊτανάρης Θεόδωρος του ..., γεννηθείς το 1854.
Το όνομα του τελευταίου αναφέρεται μεταξύ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Παραλληλίζοντας τα στοιχεία μεταξύ των δύο εγγράφων, αδυνατούμε να τους εντάξουμε σε κάποιον κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας περαιτέρω στοιχεία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών πρώτων γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή και αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχείων, ώστε να διαφανεί η πιθανή συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Παναγιώτη (1795)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Αθανασίου (1825)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Δημητρίου, ‛‛Ντρέσιου’’ (1825)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Χαράλαμπου, ‛‛Μαστοράκου’’ (1855)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Νικολάου, ‛‛Γηρουτονικολή’’, ‛‛Σαντάσκη’’ (1860)

* Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προκύπτει άμεση συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων.

Kλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΜΠΡΙΚΟΛΙΑ Αθανασίου (1886)

ΤΣΑΠΑ Βασιλείου (1910)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Γαϊτανάρης Γεώργιος
‛‛Σαντάσκης’’

+Κουρουνιώτη Πολυξένη

Γαϊτανάρης Θεόδωρος
‛‛Ντρέσιος’’

+... ...

Γαϊτανάρης Νικόλαος
‛‛Μαστοράκος’’

+Λαβδιώτη Σοφία

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗΣ Νικόλαος
‛‛Γηρουτονικολής’’

+... Ελένη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.