ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου, Βασιλείου, ‛‛Σιέκα’’ (1855)

Interactive tree of Σωτήριος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...