ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ανάστου’’ (1835)

Interactive tree of Αναστάσιος ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ