ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 134
 

Πρόσωπα

Σπήλιος Σωτηρόπουλος. Εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906).

Αναστάσιος Σωτηρόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1945-1947), πρωτοστατήσας στην επανίδρυσή της.

Περικλής Περ. Σωτηρόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1989-1996) και επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. Έλαβε το όνομα του πατρός, αφού εγεννήθη μετά τον θάνατο εκείνου, Περικλή Σωτ. Σωτηρόπουλου, εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906).

Σημειώσεις

Στο Μητρώο αρρένων είναι εγγεγραμμένοι:
- ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήρος του Σπήλιου, γεννηθείς το 1841, και προφανώς υιός του:
- Σωτηρόπουλος Σπήλιος του Σωτήρου, γεννηθείς το 1888.
Ο δεύτερος, ο ανωτέρω εικονιζόμενος και αναφερόμενος. Εκ του ονόματος δέ Σωτήρος, συμπεραίνουμε ότι πρόκειται περί προγονικών συγγενών του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου (1855).
Στον δέ εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένος:
- Σωτηρόπουλος Αθανάσιος του Σωτήρου, ετών 56, γεωργός.
Παραλληλίζοντας τα στοιχεία του με αυτά του Μητρώου, θεωρούμε ότι πρόκειται περί αδελφού του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σπήλιου, ως έχοντος του τελευταίου και υιόν ονόματι Σωτήρος. Βλ. και διάγραμμα τριών γενεών.

Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας περαιτέρω στοιχεία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Πιθανή σχέση, λ.χ. αδελφών, μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, σημειώνεται. Το διάγραμμα των τριών (πρώτων) γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, με τη συνεργασία σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Διάγραμμα ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Κλάδοι*

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ανάστου’’ (1835)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου, Βασιλείου, ‛‛Σιέκα’’ (1855)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

Kλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΚΟΥΣΤΕΝΗ Απόστολου (1889)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος
‛‛Ανάστος’’

+Λαβδιώτη Σταυρούλα

Σωτηρόπουλος Βασίλειος
‛‛Σιέκας’’

+Χρονοπούλου Νικολέττα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.