ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 97
 

Πρόσωπα

Σπήλιος Σωτηρόπουλος. Εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Υιός του ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτήρου (1855). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Αναστάσιος Αθ. Σωτηρόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1945-1947), πρωτοστατήσας στην επανίδρυσή της.

Περικλής Περ. Σωτηρόπουλος. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1989-1996) και επί σειρά ετών Μέλος του Δ.Σ. Έλαβε το όνομα του πατρός, αφού εγεννήθη μετά τον θάνατο εκείνου, Περικλή Σωτ. Σωτηρόπουλου, εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ανάστου’’ (1850)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτηρίου, ‛‛Σιέκα’’ (1855)

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σωτήρου (1855)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

Kλάδοι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ*

ΚΟΥΣΤΕΝΗ Απόστολου (1889)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Σωτηρόπουλος Αθανάσιος
‛‛Ανάστος’’

+Λαβδιώτη Σταυρούλα

Σωτηρόπουλος Βασίλειος
‛‛Σιέκας’’

+Χρονοπούλου Νικολέττα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.