ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΣΚΟΥΡΛΑ ..., Δημητρίου ‛‛Κουλαφίνα’’, ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ (1800)

Interactive tree of ... ΣΚΟΥΡΛΑΣ

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...