ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΣΚΟΥΡΛΑ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Γεώργιος Χρ. Σκουρλάς. Πρόεδρος της Κοινότητος.

ΘΑΝΗΣ Ιωάννης (1830). Καταγόμενος από τη Στεμνίτσα, ενυμφεύθη την Βελιώτα Κάνιστρα, η οποία χηρεύσασα ενυμφεύθη εκ νέου, τον Γεώργιο Σκουρλά (1847), πιθανότατα γι΄ αυτό ο υιός του Μιχαήλ (1864) αναφέρεται στο Μητρών Αρρένων της Κοινότητος ως Θανής ή Σκουρλάς, προφανώς υιοθετηθείς από τον νέο σύζυγο της μητέρας του Βελιώτας. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

ΣΚΟΥΡΛΑΣ Κυριαζή (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τους εν λόγω γενεαλογικούς κλάδους. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία. Γνωρίζουμε μόνο ότι δαπάναις του Σταύρου Σκουρλά, εγγονού τού Κυριαζή και υιού του Σωκράτη , φιλοτεχνήθηκε το μαρμάρινο τέμπλον του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Ατσιχώλου, εις μνήμην του πατρός του.

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι:
- Σκουρλάς Αλκιβιάδης του Χρήστου, ετών 28(;), έμπορος,
- Σκουρλάς Αριστείδης του Χρήστου, ετών 25, διδάσκαλος,
- Σκουρλάς Πολύβιος του Χρήστου, ετών 26, έμπορος,
- Σκουρλάς Σπυρίδων του Χρήστου, ετών 25, διδάσκαλος,
- Σκουρλάς Θεόδωρος του Γιαννάκη, ετών 63, γεωργός.
Παραλληλίζοντας τα στοιχεία τους με αυτά του Μητρώου, αδυνατούμε να τους εντάξουμε σε κάποιον κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Ξανθή Σκουρλά. Θυγατέρα του ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ Σκουρλά, σύζυγος του Βασιλείου Αθ. Ηλιόπουλου (βλ. δένδρο). Στην Κατοχή είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς στο χωριό. Παροιμιακή έχει μείνει η επίκλησή της προς τα μικρά τέκνα της, να προσέλθουν στο φτωχικό τραπέζι τους: Βαραβαρίτσα, Θανασάκο, Νιονιό, ελάτε να φάτε χυλό...

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή). Μεταξύ 1800 και 1860, το επώνυμο αυτό έφερε μεγάλο αριθμός Ατσιχωλιτών.

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών, πρώτων, γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, ώστε να διαφαίνεται η αρχική συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΣΚΟΥΡΛΑ

ΣΚΟΥΡΛΑ ..., Δημητρίου ‛‛Κουλαφίνα’’, ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ (1800)

ΣΚΟΥΡΛΑ Κυριαζή, Σωκράτη (1815)

ΣΚΟΥΡΛΑ Φίλιππου, ‛‛Φιλιππόγιαννη’’, ‛‛Λεωνιδάκου’’ (1830)

ΣΚΟΥΡΛΑ Γεωργίου, Χρήστου, Αθανασίου (1847)

* Σημειώνουμε σχέση αδελφών, τέκνων Γεωργίου Σκουρλά (1810;), μεταξύ ΣΚΟΥΡΛΑ Γεωργίου (1847), λαβόντος το όνομα του πατρός προφανώς ως γεννηθέντος μετά τον θάνατο εκείνου, και ΣΚΟΥΡΛΑ Φιλίππου (1850) και Σκουρλά Φωτεινής, συζύγου Δρακόπουλου Δημητρίου, ‛‛Κατσή’’, βλ. κλάδο, και Σκουρλά Ελένης, ‛‛Τσιουμπλίνας’’, και Σκουρλά Βιολέττας, υπανδρευθείσας στο Κρυονέρι τον ... Πρίντζο, μητέρας της Γιαννούλας Πρίντζου, συζύγου Λαμπρόπουλου Χρήστου, ‛‛Λυκοχρήστου’’, βλ. κλάδο. Ο δε ΣΚΟΥΡΛΑΣ Δημήτριος ‛‛Κουλαφίνας’’ (1850) ήτο πρώτος εξάδελφος των ανωτέρω.

Kλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΘΑΝΗ Ιωάννη (1830)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Σκουρλάς Δημήτριος
‛‛Κουλαφίνας’’

+... ...

Σκουρλάς Ιωάννης
‛‛Κουλαφινόγιαννης’’

+... ...

Σκουρλάς Ιωάννης
‛‛Φιλιππόγιαννης’’

+Γαϊτανάρη Δημητρούλα

Σκουρλάς Λεωνίδας
‛‛Λεωνιδάκος’’

+Τσουτσάνη Δήμητρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.