ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΣΚΟΥΡΛΑ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 94
 

Πρόσωπα

Γεώργιος Χρ. Σκουρλάς. Πρόεδρος της Κοινότητος.

ΘΑΝΗΣ Ιωάννης (1830). Καταγόμενος από τη Στεμνίτσα, ενυμφεύθη την Βελιώτα Κάνιστρα, η οποία χηρεύσασα ενυμφεύθη εκ νέου, τον Γεώργιο Σκουρλά (1847), πιθανότατα γι΄ αυτό ο υιός του Μιχαήλ (1864) αναφέρεται στο Μητρών Αρρένων της Κοινότητος ως Θανής ή Σκουρλάς, προφανώς υιοθετηθείς από τον νέο σύζυγο της μητέρας του Βελιώτας. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

ΣΚΟΥΡΛΑΣ Δημήτριος (1840), ΣΚΟΥΡΛΑΣ Κυριαζή (1845), ΣΚΟΥΡΛΑΣ Χαράλαμπος (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τους εν λόγω γενεαλογικούς κλάδους. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία. Γνωρίζουμε μόνο ότι δαπάναις του Σταύρου Σκουρλά, εγγονού τού Κυριαζή και υιού του Σωκράτη , φιλοτεχνήθηκε το μαρμάρινο τέμπλον του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Ατσιχώλου, εις μνήμην του πατρός του.

Ξανθή Σκουρλά. Θυγατέρα του‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ Σκουρλά, σύζυγος του Βασιλείου Αθ. Ηλιόπουλου (βλ. δένδρο). Στην Κατοχή είχε εγκατασταθεί οικογενειακώς στο χωριό. Παροιμιακή έχει μείνει η επίκλησή της προς τα μικρά τέκνα της, να προσέλθουν στο φτωχικό τραπέζι τους: Βαραβαρίτσα, Θανασάκο, Νιονιό, ελάτε να φάτε χυλό...

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΣΚΟΥΡΛΑ Δημητρίου ‛‛Κουλαφίνα’’, ‛‛Κουλαφινόγιαννη’’ (1840)

ΣΚΟΥΡΛΑ Κυριαζή (1845)

ΣΚΟΥΡΛΑ Χαράλαμπου (1845)

ΣΚΟΥΡΛΑ Φίλιππου, ‛‛Φιλιππόγιαννη’’, ‛‛Λεωνιδάκου’’ (1845)

ΣΚΟΥΡΛΑ Γεωργίου (1847)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

Εδώ, σημειώνουμε σχέση αδελφών, τέκνων Γεωργίου Σκουρλά (1810;), μεταξύ ΣΚΟΥΡΛΑ Γεωργίου (1847), λαβόντος το όνομα του πατρός προφανώς ως γεννηθέντος μετά τον θάνατο εκείνου, και ΣΚΟΥΡΛΑ Φιλίππου (1850) και Σκουρλά Φωτεινής, συζύγου Δρακόπουλου Δημητρίου, ‛‛Κατσή’’, βλ. κλάδο, και Σκουρλά Ελένης, ‛‛Τσιουμπλίνας’’, και Σκουρλά Βιολέττας, υπανδρευθείσας στο Κρυονέρι τον ... Πρίντζο, μητέρας της Γιαννούλας Πρίντζου, συζύγου Λαμπρόπουλου Χρήστου, ‛‛Λυκοχρήστου’’, βλ. κλάδο. Ο δε ΣΚΟΥΡΛΑΣ Δημήτριος ‛‛Κουλαφίνας’’ (1850) ήτο πρώτος εξάδελφος των ανωτέρω.

Kλάδοι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ*

ΘΑΝΗ Ιωάννη (1830)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

ΣΚΟΥΡΛΑΣ Δημήτριος
‛‛Κουλαφίνας’’

+... ...

Σκουρλάς Ιωάννης
‛‛Κουλαφινόγιαννης’’

+... ...

Σκουρλάς Ιωάννης
‛‛Φιλιππόγιαννης’’

+Γαϊτανάρη Δημητρούλα

Σκουρλάς Λεωνίδας
‛‛Λεωνιδάκος’’

+Τσουτσάνη Δήμητρα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.