ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιωάννη, ‛‛Χαραλαμπάκου’’ (1835)

Interactive tree of Ιωάννης ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ