ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 68
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Μαγδαληνή, ‛‛Μαγδάλω’’, Παπανικολάου. Θυγατέρα του Παναγιώτη Ν. Παπανικολάου (;), η σύζυγος του οποίου ως χήρα ενυμφεύθη τον Γεώργιο Ν. Γαϊτανάρη, ‛‛Σαντάσκη’’ (βλ. δένδρο), και έλαβε το επώνυμό του.

Περί του επωνύμου

Το επώνυμο Παπανικολάου, το οποίο αναφέρεται και ως Παππανικολάου, προέκυψε από τον παπα-Νικόλαο Λάλο, εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου (1833 - 1879).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Πατσιούρη’’, ‛‛Ποτσίνου’’ (1835)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

Εδώ, σημειώνουμε σχέση αδελφών, μη εξακριβωμένη επακριβώς εκ του Μητρώου Αρρένων, μεταξύ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικολάου, ‛‛Πατσιούρη’’ (1863, καταγεγραμμένου πατρός Παναγιώτη) και ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ποτσίνου’’ (1865, μη καταγεγραμμένου πατρός και πιθανού έτους γεννήσεως 1865), καθώς και σχέση αδελφών μεταξύ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικολάου, ‛‛Πατσιούρη’’ (1863) και Παπανικολάου Πολυξένης, συζύγου Αγγελόπουλου Κωνσταντίνου, ‛‛Μπολόκου’’, βλ. κλάδο...

Kλάδοι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ*

ΤΣΑΠΑ Βασιλείου (1910)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες
ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.