ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Μαγδαληνή, ‛‛Μαγδάλω’’, Παπανικολάου. Θυγατέρα του Παναγιώτη Ν. Παπανικολάου (;), η σύζυγος του οποίου ως χήρα ενυμφεύθη τον Γεώργιο Ν. Γαϊτανάρη, ‛‛Σαντάσκη’’ (βλ. δένδρο), και έλαβε το επώνυμό του.

Περί του επωνύμου

Το επώνυμο Παπανικολάου, το οποίο αναφέρεται και ως Παππανικολάου, προέκυψε από τον παπα-Νικόλαο Λάλο, εφημέριο Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου (1833 - 1879).

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα Τριών Γενεών ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη, ‛‛Πατσιούρη’’, ‛‛Ποτσίνου’’ (1835)

Kλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΤΣΑΠΑ Βασιλείου (1910)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Παπανικολάου Κυριάκος ‛‛Πατσιούρη’’

Παπανικολάου Παναγιώτης ‛‛Ποτσίνου’’

+Χρονοπούλου Ελένη


+Χρονοπούλου Αργυρώ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.