ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 55
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Αναστάσιος Γ. Παναγόπουλος (1869) + Αντωνία Ζέρβα. Η οικογένεια Ζέρβα δεν άφησε άρρενες απογόνους, το επώνυμο παρέμεινε ωστόσο ως προσωνύμιο της οικογένειας Παναγοπούλου.

Γενεαλογικός ΚΛΑΔΟΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργίου, ‛‛Ζέρβα’’ (1840)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Παναγόπουλος Αναστάσιος
‛‛Ζέρβας’’

+Ζέρβα Αντωνία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.