ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ροβίτη’’ (1850)

Interactive tree of Αναστάσιος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ