ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 66
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο, πλην ίσως της παραδεδομένης άποψης ότι κατάγεται από το Ρόβια Ηλείας, με πρώτη εγκατάσταση το Βλαχόραφτι. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συνάγεται η ύπαρξη άλλου κλάδου σ' αυτό το δένδρο. Αν έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ροβίτη’’ (1850)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Νικολόπουλος Παναγιώτης
‛‛Ροβίτης’’

+Αλεξοπούλου Μαρία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.