ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο, πλην ίσως της παραδεδομένης άποψης ότι κατάγεται από το Ρόβια Ηλείας, με πρώτη εγκατάσταση το Βλαχόραφτι. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα τριών γενεών ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασίου, ‛‛Ροβίτη’’ (1850)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Νικολόπουλος Παναγιώτης
‛‛Ροβίτης’’

+Αλεξοπούλου Μαρία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.