ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΜΠΡΟΥΣΤΑ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 35
 

Πρόσωπα

Δημήτριος Κ. Μπρούστας. Τα μέλη της οικογενείας Κωνσταντίνου Μπρούστα υπήρξαν εκ των συμπατριωτών μας εκείνων που ίδρυσαν και εστήριξαν εξ αρχής το έργο της Αδελφότητος / Συλλόγου Ατσιχωλιτών από της ιδρύσεώς της.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μπρούστας υπήρξε εκ το ιδρυτών της Αδελφότητος (1906). Ο υιός του Δημήτριος Κων. Μπρούστας διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. από της επανιδρύσεώς της (1945) και μετέπειτα κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα (έως το 1977). Άλλοι δύο υιοί του, ο Γεώργιος Κων. Μπρούστας και Αθανάσιος Κων. Μπρούστας, Μέλη (Αντιπρόεδρος, Ταμίας) του Δ.Σ. (1946-1949 και 1957-1960 αντιστοίχως).

Γενεαλογικός ΚΛΑΔΟΣ

ΜΠΡΟΥΣΤΑ Δημητρίου (1845)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Μπρούστας Θεόδωρος

+... Λιλίκα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.