ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΜΠΡΟΥΣΤΑ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 54
 

Πρόσωπα

Δημήτριος Κ. Μπρούστας. Τα μέλη της οικογενείας Κωνσταντίνου Μπρούστα υπήρξαν εκ των συμπατριωτών μας εκείνων που ίδρυσαν και εστήριξαν εξ αρχής το έργο της Αδελφότητος / Συλλόγου Ατσιχωλιτών από της ιδρύσεώς της.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Μπρούστας υπήρξε εκ το ιδρυτών της Αδελφότητος (1906). Ο υιός του Δημήτριος Κων. Μπρούστας διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος του Δ.Σ. από της επανιδρύσεώς της (1945) και μετέπειτα κατά μεγάλα χρονικά διαστήματα (έως το 1977). Άλλοι δύο υιοί του, ο Γεώργιος Κων. Μπρούστας και Αθανάσιος Κων. Μπρούστας, Μέλη (Αντιπρόεδρος, Ταμίας) του Δ.Σ. (1946-1949 και 1957-1960 αντιστοίχως).

Σημείωση

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένος και ο Μπρούστας Ιωάννης του Νικολάου, ετών 28, γεωργός, προφανώς αδελφός του ΜΠΡΟΥΣΤΑ Δημητρίου (1840). Δεν γνωρίζουμε περαιτέρω στοιχεία περί αυτού, Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικός ΚΛΑΔΟΣ

ΜΠΡΟΥΣΤΑ Δημητρίου (1840)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Μπρούστας Θεόδωρος

+... Λιλίκα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.