ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 92
 

Πρόσωπα

Παναγιώτης Μπερτζελέτος - Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτος. Οι αδελφοί Παναγιώτης, επονομαζόμενος Νιάνιαρης, και Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτοι του Αναστασίου υπήρξαν εκ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Ο Παναγιώτης Μπερτζελέτος θεωρείται ότι υπήρξε πρώτος Πρόεδρος της Αδελφότητος, λέγεται ωστόσο ότι πιθανόν πρώτος Πρόεδρος ανέλαβε ο αδελφός του Χρήστος ή Αθανάσιος Μπερτζελέτος. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Δημητρίου (1815)

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Ιωάννη, ‛‛Γαλάνη’’ (1820)

ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ Αναστασίου, ‛‛Νιάνιαρη’’ (1850)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

Kλάδοι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ*

ΤΣΙΜΠΟΚΑ Παναγιώτη (1887)

ΘΕΟΧΑΡΗ Χαράλαμπου (1920)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Μπερτζελέτος Ιωάννης
‛‛Γαλάνης’’

+Σκουρλά Αγγελική

Μπερτζελέτος Παναγιώτης
‛‛Νιάνιαρης’’

+... ...

ΤΣΙΜΠΟΚΑΣ Παναγιώτης
‛‛Τσιμπόκας’’

+Μπερτζελέτου Παναγιώτα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.