ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΙΑΠΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 82
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Πρόσωπα

Αθηνά Λιάπη, σύζυγος Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου (Τσιαβλή), Αφροδίτη Λιάπη, σύζυγος Αθανασίου Βασ. Κόκκορη, Πολυτίμη Λιάπη, σύζυγος Γεωργίου Αθ. Τσουτσάνη (Ντούρα),
(βλ. δένδρα), αδελφές (;), γεννηθείσες μεταξύ 1860 και 1880. Κόρες του ΛΙΑΠΗ Παναγιώτη (1830;), αδελφού του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830).

Δένδρο

Πιθανή σχέση, λ.χ. αδελφών, μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, σημειώνεται. Το διάγραμμα των τριών (πρώτων) γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, με τη συνεργασία σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Διάγραμμα ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Κλάδοι*

ΛΙΑΠΗ Γεωργίου, ‛‛Λιαποθανάση’’, ‛‛Παναγιωτάκη’’ (1830)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Λιάπης Αθανάσιος
‛‛Λιαποθανάσης’’

+Κοκκίνη Κωνσταντίνα

Λιάπης Γεώργιος
‛‛Λιαπογιώργης’’

+Κουρουνιώτη Παναγιώτα

Λιάπης Παναγιώτης
‛‛Παναγιωτάκης’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.