ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΙΑΠΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Πρόσωπα

Αθηνά Λιάπη, σύζυγος Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου (Τσιαβλή), Αφροδίτη Λιάπη, σύζυγος Αθανασίου Βασ. Κόκκορη, Πολυτίμη Λιάπη, σύζυγος Γεωργίου Αθ. Τσουτσάνη (Ντούρα),
(βλ. δένδρα), αδελφές (;), γεννηθείσες μεταξύ 1860 και 1880. Κόρες του ΛΙΑΠΗ Παναγιώτη (1830;), αδελφού του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830). Βλ. και διάγραμμα τριών γενεών.

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών, πρώτων, γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, ώστε να διαφαίνεται η αρχική συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΛΙΑΠΗ

ΛΙΑΠΗ Γεωργίου, ‛‛Λιαποθανάση’’, ‛‛Παναγιωτάκη’’ (1830)

* Πιθανολογείται σχέση αδελφών μεταξύ του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830) και τριών αδελφών (;) Λιάπη, ως εχόντων πρωτότοκο υιό και δευτερoτόκους (βλ. κλάδους συζύγων) αντιστοίχως. Βλ. διάγραμμα τριών γενεών.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Λιάπης Αθανάσιος
‛‛Λιαποθανάσης’’

+Κοκκίνη Κωνσταντίνα

Λιάπης Γεώργιος
‛‛Λιαπογιώργης’’

+Κουρουνιώτη Παναγιώτα

Λιάπης Παναγιώτης
‛‛Παναγιωτάκης’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.