ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΙΑΠΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 56
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Πρόσωπα

Αθηνά Λιάπη, σύζυγος Χρήστου Αθ. Χρονόπουλου (Τσιαβλή), Αφροδίτη Λιάπη, σύζυγος Αθανασίου Βασ. Κόκκορη, Πολυτίμη Λιάπη, σύζυγος Γεωργίου Αθ. Τσουτσάνη (Ντούρα),
(βλ. δένδρα), αδελφές (;), γεννηθείσες μεταξύ 1860 και 1880. Κόρες του ΛΙΑΠΗ Παναγιώτη (1830;), αδελφού του ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830), χωρίς άρρενες απογόνους

Γενεαλογικός ΚΛΑΔΟΣ

ΛΙΑΠΗ Γεωργίου (1830)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Λιάπης Αθανάσιος
‛‛Λιαποθανάσης’’

+Κοκκίνη Κωνσταντίνα

Λιάπης Γεώργιος
‛‛Λιαπογιώργης’’

+Κουρουνιώτη Παναγιώτα

Λιάπης Παναγιώτης
‛‛Παναγιωτάκης’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.