ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΑΒΔΙΩΤΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 60
 

Πρόσωπα

Χαρίλαος Λαβδιώτης. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1970-1972).

Σημειώσεις

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες και υλικό (φωτογραφίες κτλ.) για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΛΑΒΔΙΩΤΗ Πανάγου (1820)

ΛΑΒΔΙΩΤΗ Ιωάννη, ‛‛Μπέκου’’ (1865)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Λαβδιώτης Νικόλαος
‛‛Μπέκος’’

+Θωμοπούλου Ασημίνα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.