ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΑΒΔΙΩΤΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 89
 

Πρόσωπα

Χαρίλαος Λαβδιώτης. Πρόεδρος της Αδελφότητος (1970-1972).

Σημειώσεις

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες και υλικό (φωτογραφίες κτλ.) για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο, πλην ίσως της παραδεδομένης άποψης ότι κατάγεται από το Λάβδα Ηλείας. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν συνάγεται η ύπαρξη άλλου κλάδου σ' αυτό το δένδρο. Αν έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετα στοιχεία, παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

ΛΑΒΔΙΩΤΗ Πανάγου, Ιωάννη, Νικολάου ‛‛Μπέκου’’ (1820)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Λαβδιώτης Νικόλαος
‛‛Μπέκος’’

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.