ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΑΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 97
 

Πρόσωπα

Κωνσταντίνος Π. Λάλος. επονομαζόμενος Ξούρας. Διετέλεσε δάσκαλος του χωριού επί πολλά έτη.

Ιωάννης Ν. Λάλος, Πρόεδρος της Κοινότητος

Σημειώσεις

ΛΑΛΟΣ Ιωάννης (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Ξούρα’’ (1815)

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Κατασαρού’’ (1835)

ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Λάλος Γεώργιος
‛‛Κατασαρόγιωργας’’

+Μπαρμπαλιά Σταυρούλα

Λάλος Γεώργιος
‛‛Κατσαρός’’

+Θεοχάρη Αγγελική

Λάλος Κωνσταντίνος
‛‛Ξούρας’’

+Λαμπροπούλου Παναγιώτα

ΛΑΛΟΣ Κωνσταντίνος
‛‛Κατσαρός’’

+Μεργούπη Διαμάντω

Λάλος Νικόλαος
‛‛Κατασαρονικολής’’

+Δρακοπούλου Γιαννούλα

Λάλος Παναγιώτης
‛‛Πανούσης’’

+Δρακοπούλου Κυριακούλα

Λάλος Παναγιώτης
‛‛Παναγούλης’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.