ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΑΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Κωνσταντίνος Π. Λάλος. επονομαζόμενος Ξούρας. Διετέλεσε δάσκαλος του χωριού επί πολλά έτη.

Ιωάννης Ν. Λάλος, Πρόεδρος της Κοινότητος

Σημειώσεις

ΛΑΛΟΣ Ιωάννης (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Δένδρο

Το διάγραμμα των τριών, πρώτων, γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, ώστε να διαφαίνεται η αρχική συγγενική σχέση μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων. Με τη συνεργασία σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδοι*

Διάγραμμα τριών γενεών ΛΑΛΟΥ

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Ξούρα’’ (1820)

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, Γεωργίου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835)

ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)

* Εκ των ονομάτων των απογόνων, συμπεραίνεται στενή συγγενική σχέση μεταξύ ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835) και ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845). Βλ. διάγραμμα τριών γενεών.

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Λάλος Γεώργιος
‛‛Κατασαρόγιωργας’’

+Μπαρμπαλιά Σταυρούλα

Λάλος Γεώργιος
‛‛Κατσαρός’’

+Θεοχάρη Αγγελική

Λάλος Κωνσταντίνος
‛‛Ξούρας’’

+Λαμπροπούλου Παναγιώτα

ΛΑΛΟΣ Κωνσταντίνος
‛‛Κατσαρός’’

+Μεργούπη Διαμάντω

Λάλος Νικόλαος
‛‛Κατασαρονικολής’’

+Δρακοπούλου Γιαννούλα

Λάλος Παναγιώτης
‛‛Πανούσης’’

+Δρακοπούλου Κυριακούλα

Λάλος Παναγιώτης
‛‛Παναγούλης’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.