ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΛΑΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 123
 

Πρόσωπα

Κωνσταντίνος Π. Λάλος. επονομαζόμενος Ξούρας. Διετέλεσε δάσκαλος του χωριού επί πολλά έτη.

Ιωάννης Ν. Λάλος, Πρόεδρος της Κοινότητος

Σημειώσεις

ΛΑΛΟΣ Ιωάννης (1845). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Δένδρο

Πιθανή σχέση, λ.χ. αδελφών, μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, σημειώνεται. Το διάγραμμα των τριών (πρώτων) γενεών, καθιστά δυνατή τη σύγκριση ή αναθεώρηση πατρωνυμικών και ηλικιακών στοιχεών, με τη συνεργασία σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Διάγραμμα ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΕΩΝ

Κλάδοι*

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Ξούρα’’ (1820)

ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, Γεωργίου, ‛‛Κατασαρού’’ (1835)

ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845)

*Δεν συνάγεται άμεση σχέση (αδελφών) μεταξύ των «πατριαρχών» των κλάδων, πράγμα που ερευνάται.

Εδώ, εκ των ονομάτων των απογόνων, συμπεραίνουμε στενή συγγενική σχέση μεταξύ ΛΑΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Κατσαρού’’ (1835) και ΛΑΛΟΥ Ιωάννη (1845).

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Λάλος Γεώργιος
‛‛Κατασαρόγιωργας’’

Λάλος Γεώργιος
‛‛Κατσαρός’’

+Θεοχάρη Αγγελική

Λάλος Κωνσταντίνος
‛‛Ξούρας’’

+Λαμπροπούλου Παναγιώτα

ΛΑΛΟΣ Κωνσταντίνος
‛‛Κατσαρός’’

+Μεργούπη Διαμάντω

Λάλος Νικόλαος
‛‛Κατασαρονικολής’’

+Δρακοπούλου Γιαννούλα

Λάλος Παναγιώτης
‛‛Πανούσης’’

+Δρακοπούλου Κυριακούλα

Λάλος Παναγιώτης
‛‛Παναγούλης’’

+... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.