ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 51
 

Πρόσωπα

Άννα Κουρουνιώτη + Τσουτσάνης Γεώργιος. Άννα (Αννιώ) Κουρουνιώτη, πρώτη σύζυγος του Γεωργίου Ι. Τσουτσάνη, με τα παιδιά τους Στέλλα και Γιάννη και την αδελφή του συζύγου της Ελένη Ι. Τσουτσάνη - Μαλεβίτη.

Σημειώσεις

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες και υλικό (φωτογραφίες κτλ.) για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικός ΚΛΑΔΟΣ

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Δημητρίου, ‛‛Ζούπα’’ (1865)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος
‛‛Ζούπας’’

+Κόκκορη Ελένη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.