ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Άννα Κουρουνιώτη + Τσουτσάνης Γεώργιος. Άννα (Αννιώ) Κουρουνιώτη, πρώτη σύζυγος του Γεωργίου Ι. Τσουτσάνη, με τα παιδιά τους Στέλλα και Γιάννη και την αδελφή του συζύγου της Ελένη Ι. Τσουτσάνη - Μαλεβίτη.

Σημειώσεις

Δεν διαθέτουμε περαιτέρω πληροφορίες και υλικό (φωτογραφίες κτλ.) για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα Τριών Γενεών ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ Δημητρίου, ‛‛Ζούπα’’ (1865)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος
‛‛Ζούπας’’

+Κόκκορη Ελένη

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.