ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Στην Πρέβεζα, συναντάται ο Αντώνιος Κοντόπουλος του Παναγιώτη (1860).

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα Τριών Γενεών ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, Αντωνίου, ‛‛Κουτσιούκου’’ (1800)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Κοντόπουλος Παναγιώτης
‛‛Κουτσιούκος’’

+Γαϊτανάρη Σταυρούλα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.