ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 55
 

Γενικά

Δεν διαθέτουμε ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για το υπ΄ όψιν γενεαλογικό δένδρο. Αν υπάρχει σχετικό υλικό στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (1860). Στην Πρέβεζα, αναφέρεται ο Αντώνιος Κοντόπουλος του Παναγιώτη. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Σημειώσεις

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι οι εξής:
- Κοντόπουλος Αθανάσιος του Παναγιώτη, ετών 32(;), γεωργός,
- Κοντόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, ετών 20, γεωργός.
Παραλληλίζοντας τα στοιχεία τους με αυτά του Μητρώου, αδυνατούμε να τους εντάξουμε σε κάποιον κλάδο, εκτός λανθάνουμε ως προς το όνομα του ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνίου, ‛‛Κουτσιούκου’’ (1830). Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αντωνίου, ‛‛Κουτσιούκου’’ (1830)

ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (1860)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Κοντόπουλος Παναγιώτης
‛‛Κουτσιούκος’’

+Γαϊτανάρη Σταυρούλα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.