ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 56
 

Γενικά

Πρόκειται για ένα από τα γενεαλογικά δένδρα που εξέλειψαν από το χωριό, επειδή δεν άφησε άρρενες απογόνους, η συμβολή τους, ωστόσο, με τις πολλές θυγατέρες απογόνους τους, υπήρξε ζωτική για την επιβίωση των επιλοιπομένων μέσα στον χρόνο (βλ. δένδρα Τσουτσάνη, Σωτηρόπουλου, Κάνιστρα και Δρακόπουλου).

Πάντως, απογόνοί του (και άρρενες) συναντώνται, εκτός από την Αθήνα, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Ξένια Καλογεροπούλου, στη Ζώνη Γορτυνίας. Από τα παλαιότερα γενεαλογικά δένδρα του Ατσίχωλου (1815), με καταγωγή πιθανόν από το Βλαχόραφτι. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Πρόσωπα

Σταυρούλα Καλογεροπούλου, σύζ. Θεοδώρου Δρακόπουλου - Πούλω. Φτιάχνοντας χυλοπίτες... Κατά προτίμηση τη θεια-Πούλω... Η απαράμιλλος καλλιτέχνις του σοφρά και του μπλάστη σ’ όλο το χωριό. Καθώς ο ήλιος αχνοφαινόταν πίσω απ’ το Ραπούνι, κατέφθανε η θεια-Πούλω. Ξάπλωνε δίπλα στο παραγώνι, περνούσε τα πόδια της κάτω απ’ το σοφρά και άδραχνε τον μπλάστη... Βλ. σχετική σελίδα στον ιστότοπο του χωριού...

Σημειώσεις

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (1815) και ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος (1825). Απόγονοι του δευτέρου αναφέρονται στη Ζώνη Γορτυνίας. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη (1815)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνου, ‛‛Τομάρα’’ (1820)

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Νικολάου (1825)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Καλογερόπουλος Νικόλαος
‛‛Τομάρας’’

+... Σοφία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.