ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα
 

Πρόσωπα

Γεώργιος Κ. Ηλιόπουλος. Στη φωτογραφία, ο επονομαζόμενος Μπρούκλης, εγκατασταθείς στην Αμερική εις νεαρά ηλικία.

Αθανάσιος Κ. Ηλιόπουλος (1890-1987). Σε μικρή ηλικία μετανάστευσε στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, προσκαλώντας εκεί τα δύο μικρότερα αδέλφια του Γεώργιο (τον εικονιζόμενο Μπρούκλη) και Σταυρούλα. Επέστρεψε στην πατρίδα το 1912, μαζί με άλλους Έλληνες, για να πολεμήσει στους Βαλκανικούς και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρέμεινε στην Ελλάδα και εργάσθηκε ως πλανόδιος τσαγγάρης, μαζί με τον πατέρα του Κωνσταντίνο, γυρίζοντας τα χωριά της Αρκαδίας. Σε ένα απ΄ αυτά, στο Στενό Τριπόλεως, γνώρισε και ενυμφεύθη την πρώτη σύζυγό του Δήμητρα, από την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. Στη γέννηση του πέμπτου, του αεροβαπτισμένου και αμέσως αποβιώσαντος Πέτρου, έχασε τη σύζυγό του Δήμητρα. Ο Αθανάσιος ενυμφεύθη εκ νέου, την Αναστασία Μπουζάνη, από την οποία απέκτησε υιό, τον Βασίλειο. Απεβίωσε σε ηλικία 97 ετών έχων σώας τας φρένας και θυμοσοφική διάθεση. "Όλα είναι μάτια..". Μάταια, εννοούσε, εξηγεί η Γαρυφαλιά Ηλιοπούλου, εγγονή του εκ του Βασιλείου. Ο Αθανάσιος Κ. Ηλιόπουλος άφησε πίσω του σαράντα τρία (43) παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Έχουμε καταγράψει περίπου τα μισά...

Στο Στενό μετακόμισε και ο πρώτος εξάδελφός του Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος επονομαζόμενος Κωσταμπάρας, ο οποίος απέκτησε εννεά (9) παιδιά. Πολλοί απόγονοι των δύο αυτών Ηλιοπουλαίων ζούν σήμερα στη Τρίπολη και στη γύρω περιοχή (Τεγέα).

Σημειώσεις

Αναστασία Ηλιοπούλου, γεννηθείσα περί το 1900, σύζυγος Ιωάννη Γ. Σκουρλά. Δεν διαθέτουμε περαιτέρω στοιχεία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία..

Περί του επωνύμου

Αν και δεν συναντάται σε παλαιότερες αναφορές, ο γενεαλογικός κλάδος του ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ηλία (1795), είναι από τις καταγραφές μας με την παλαιότερη χρονολογία. Πιθανότατα, το επώνυμο προέκυψε από το όνομα του ‛‛πατριάρχη’’ του κλάδου.

Δένδρο

Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, δεν προέκυψε η ύπαρξη άλλου κλάδου. Σε κάθε περίπτωση η έρευνα συνεχίζεται. Με τη συνεργασία
σας, αφού επιλέξετε από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Κλάδος

Διάγραμμα Τριών Γενεών ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ηλία, Αγγελή, ‛‛Αγγελοθανάση’’ (1795)

Kλάδοι εξ Αγχιστείας*

ΚΟΥΣΤΕΝΗ Ιωάννη (1915)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογενειακοί κλάδοι

Ηλιόπουλος Αθανάσιος
‛‛Αγγελοθανάσης’’

+... Μαρία

Ηλιόπουλος Ευάγγελος
‛‛Αγγελής’’

+Παπαθεοδώρου Ιωάννα

Ηλιόπουλος Κωνσταντίνος
‛‛Κωσταμπάρας’’

+... Αφροδίτη

Ηλιόπουλος Νικόλαος
‛‛Μυλωνάς’’

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

 

Ηλιόπουλος Δημήτριος (1825)

+... Δήμητρα
+Μπουζιάνη Αναστασία

++ ... ...

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.