ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Χαράλαμπου, ‛‛Μαστοράκου’’ (1855)

Interactive tree of Χαράλαμπος ΓΑΪΤΑΝΑΡΗΣ

Επιλέξτε το πρόσωπο που σας ενδιαφέρει, ή δεξιά τον "πατριάρχη" για την πλήρη ανάπτυξη του κλάδου...