ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ...
Καταγραφή προσώπων και οικογενειών από τις αρχές του 19ου αιώνα - Επισκέψεις 70
 

Πρόσωπα

Νικόλαος Γ. Γαϊτανάρης. Ευεργέτης του χωριού.... Εν έτει 2000, οικειοθελώς και αυτοβούλως, παρουσιάστηκε ο μεγάλος ευεργέτης Νικόλαος Γ. Γαϊτανάρης, ο οποίος προσφέρθηκε δαπάναις του, να αποπερατώσει το έργο αναστύλωσης των κελιών της Ι. Μονής Καλαμίου. Με πρωτοβουλία του Νικ. Γαϊτανάρη, από το 1995, άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια πλήρους αποκαταστάσεως του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2004, έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε και η αγιογράφηση. Δεν είναι μόνο αυτή η προσφορά του… Ο Σύλλογος Ατσιχωλιτών βράβευσε τον ευεργέτη Νίκο Γαϊτανάρη για το ήθος του και τα εκατομμύρια των προσφορών του. Ο Γαϊτανάρης ο Νίκος και η γυναίκα του η κυρία Ελένη αξίζουνε πολλά. Μακάρι όλοι οι τόποι να είχαν σαν αυτούς. Καλά που υπάρχουν και οι σύλλογοι και τιμούν εκείνους που διακρίνονται για το ήθος και την προσφορά τους στον τόπο που τους γέννησε... Βλ. σχετική σελίδα στον ιστότοπο του χωριού...

Σημειώσεις

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗΣ Θεόδωρος (1854). Aναφέρεται μεταξύ των ιδρυτών της Αδελφότητος Ατσιχωλιτών (1906). Δεν διαθέτουμε περαιτέρω ιστορικό, φωτογραφίες κτλ. για τον εν λόγω γενεαλογικό κλάδο. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Μαγδαληνή, ‛‛Μαγδάλω’’, Τσάπα, προγονή του Γεωργίου Ν. Γαϊτανάρη, ‛‛Σαντάσκη’’, θυγατέρα του Παναγιώτη (;) Ν. Παπανικολάου (βλ. δένδρο), του οποίου η σύζυγος ως χήρα ενυμφεύθη τον πρώτο και έλαβε το επώνυμό του.

Στον εκλογικό κατάλογο Δήμου Γόρτυνος του 1865 είναι εγγεγραμμένοι οι εξής:
- Γαϊτανάρης Γεώργιος του Ιωάννη, ετών 35, γεωργός,
- Γαϊτανάρης Δημήτριος του Γιαννάκη, ετών 28, μπαλωματής,
- Γαϊτανάρης Ηλίας του Παναγιώτη, ετών 40, γεωργός.
Παραλληλίζοντας τα στοιχεία τους με αυτά του Μητρώου, αδυνατούμε να τους εντάξουμε σε κάποιον κλάδο, εκτός ίσως του δευτέρου, αλλά δεν συμπίπτει η ηλικία. Αν υπάρχουν στη διάθεσή σας στοιχεία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε με μήνυμά σας, επιλέγοντας από τη γραμμή επιλογών Επικοινωνία.

Περί του επωνύμου

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα επώνυμα του Ατσιχώλου, με αναφορές από τον 17ο αιώνα και εντεύθεν σε κώδικες των μονών Φιλοσόφου και Προδρόμου και σε σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης (βλ. Εισαγωγή).

Γενεαλογικοί ΚΛΑΔΟΙ*

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Αθανασίου (1825)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Δημητρίου, ‛‛Ντρέσιου’’ (1825)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Ηλία (1825)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Νικολάου, ‛‛Γηρουτονικολή’’ (1840)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Θεοδώρου (1854)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ Χαράλαμπου, ‛‛Μαστοράκου’’ (1855)

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗ ... (1880)

*Δεν εξυπακούεται άμεση συγγενική σχέση (αδελφών), ως μη γνωστών ή μη επιβεβαιωμένων πατρωνυμικών και λοιπών στοιχείων, πράγμα που ερευνάται. Αν υπάρχει ή πιθανολογείται βασίμως, σημειώνεται εδώ...

με όνομα πατρός Χρήστος, δηλαδή των ΜΕΡΓΟΥΠΗ Κωνσταντίνου (1830) και ΜΕΡΓΟΥΠΗ Φωτίου (1840) και ΜΕΡΓΟΥΠΗ Παναγιώτη (1840), καθώς και Μεργούπη Διαμάντως, συζύγου Λάλου Κωνσταντίνου, ‛‛Κατσαρού’’, βλ. κλάδο, πλην του ΜΕΡΓΟΥΠΗ Λάμπρου (1855) η σχέση του οποίου ερευνάται.

Kλάδοι ΕΞ ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ*

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Θεοδώρου (1920)

* Σύζυγοι μη καταγόμενοι εξ Ατσιχώλου.

Οικογένειες

Γαϊτανάρης Γεώργιος
‛‛Σαντάσκης’’

+Κουρουνιώτη Πολυξένη

Γαϊτανάρης Θεόδωρος
‛‛Ντρέσιος’’

+... ...

ΓΑΪΤΑΝΑΡΗΣ Νικόλαος
‛‛Γηρουτονικολής’’

+... Ελένη

Γαϊτανάρης Νικόλαος
‛‛Μαστοράκος’’

+Λαβδιώτη Σοφία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ... ή ... ..., μη γνωστό επώνυμο ή και όνομα.